Ferriet ringmagneten

Alle ferriet ringmagneten hebben hun noord- en zuidpool op de vlakke cirkelvormige vlakken (axiale magnetisering).

Ringmagneten
15 st.  0,31  EUR/st. *
v.a. 45 st.  0,27  EUR/st. *
v.a. 105 st.  0,24  EUR/st. *
v.a. 240 st.  0,22  EUR/st. *
Korting aanvragen v.a. 1 605 st.
10 st.  0,30  EUR/st. *
v.a. 40 st.  0,25  EUR/st. *
v.a. 80 st.  0,23  EUR/st. *
v.a. 160 st.  0,21  EUR/st. *
Korting aanvragen v.a. 1 800 st.
12 st.  0,41  EUR/st. *
v.a. 36 st.  0,36  EUR/st. *
v.a. 84 st.  0,33  EUR/st. *
v.a. 204 st.  0,30  EUR/st. *
Korting aanvragen v.a. 2 496 st.
1 st.  2,00  EUR/st. *
v.a. 3 st.  1,78  EUR/st. *
v.a. 10 st.  1,57  EUR/st. *
v.a. 20 st.  1,47  EUR/st. *
v.a. 40 st.  1,39  EUR/st. *
Korting aanvragen v.a. 1 400 st.
1 st.  2,88  EUR/st. *
v.a. 3 st.  2,57  EUR/st. *
v.a. 10 st.  2,29  EUR/st. *
v.a. 20 st.  2,15  EUR/st. *
v.a. 40 st.  2,03  EUR/st. *
Korting aanvragen v.a. 3 000 st.
1 st.  4,15  EUR/st. *
v.a. 3 st.  3,73  EUR/st. *
v.a. 10 st.  3,34  EUR/st. *
v.a. 20 st.  3,16  EUR/st. *
v.a. 40 st.  2,99  EUR/st. *