• Meer dan 225 000 bestellingen/jaar
  • Meer dan 35 milj. magneten op voorraad

5 % van onze omzet van vandaag (26 november 2021) doneren wij voor de herbebossing

In plaats van zwart groen en in plaats van kortingsprocenten een goede daad: Wij hebben besloten, de Green Friday dit jaar opnieuw te laten plaatsvinden. De donatieactie was in 2020 een groot succes en wij zijn gelukkig en trots, dat wij uiteindelijk – dankzij uw ondersteuning – 1'000 stekjes konden doneren.

Kwaliteit vóór kwantiteit

Wij vinden het belangrijk, dat wij niet alleen gewoon een zo groot mogelijk aantal aan stekjes kunnen presenteren, maar dat het om een serieus herbebossingsproject gaat. Met BOS Zwitserland hebben wij hier een ervaren partner naast ons. In het kader van zijn One-Tree-One-Life-kampagne herbebost de stichting in Indonesië sinds jaren verwoeste regenwoudgebieden.
Wij hechten er groot belang aan, een duurzaam en langlopend project te ondersteunen. Voor het bedrag, dat men BOS Zwitserland voor een toekomstige boom betaalt, wordt het stekje niet alleen geplant, maar ook vijf jaar lang verzorgd. Zo wordt er voor gezorgd, dat het engagement in de waarste zin van het woord wortel kan slaan. Elk stekje heeft met een zo lange verzorging de best mogelijke kans om tot een echte boom uit te groeien – en zo bestanddeel van een nieuwe jungle te worden. Een jungle, die niet alleen veel bedreigde diersoorten bescherming biedt, maar ook CO₂ bindt en zo het wereldklimaat positief beïnvloedt.
... plekke gekocht. Normaal gesproken worden ze door inheemse arbeidskrachten aangeplant, die zo een duurzaam inkomen voor hun families kunnen verwerven.
Doordat BOS de bodem in zijn natuurlijke staat terugbrengt, de natuurlijke brandbescherming weer in stand stelt en met inheemse en bedreigde boomsoorten herbebost, wordt efficiënte klimaat- en regenwoudbescherming met duurzame ontwikkelingssamenwerking verbonden.

... Elk jaar worden nog weer 1,3 miljoen hectare meer vernietigd.
Bescherming van het regenwoud betekent ook klimaatbescherming, want de Indonesische veenbossen slaan reusachtige hoeveelheden CO2 op en worden daardoor graag ook een long der aarde genoemd.
Veenbossen vormen een wereldwijd uniek ecosysteem en fungeren als gigantische CO2-opslag:
Veenbossen bedekken weliswaar slechts 3 procent van het aardoppervlak, maar slaan eén derde van het totaal der in de aarde opgeslagen koolstof in zich op.

... gevestigd in Zürich, en zet zich sinds 16 jaar in voor de bescherming van de laatste orang oetans en het behoud van hun leefruimte, het regenwoud op Borneo in Indonesië.
In het kader van de One Tree One Life-campagne herbebost BOS Zwitserland samen met vrijwilligers, medewerkers van de BOS Foundation en de lokale bevolking afgebrand regenwoud en brengt verwoeste veenbossen terug in hun natuurlijke staat.Doneer zelf bomen of geef zelf bomen cadeau:
(Website in het Duits)