• Meer dan 250 000 bestellingen per jaar

Wat betekent de aanduiding N42, N45, N50 enz. ?

De uitdrukkingen N40, N42, N45, 35H etc. zijn een maat voor de kwaliteit van het gebruikte magneetmateriaal. Hieruit kan men twee dingen opmaken:
  1. Tot welke maximale temperatuur de magneet kan worden gebruikt
  2. Hoeveel 'magnetische energie' per volume in dit magnetisch materiaal ligt opgeslagen

De letter N, M, H, SH, UH of EH komt overeen met de maximale gebruikstemperatuur van een magneet. De meeste van onze magneten beginnen met de letter 'N' en houden daarom temperaturen tot 80 °C stand. Welke lettter mit welke maximale gebruikstemperatuur overeenstemt vinddt u in de veelgestelde vragen "Hoe heet mogen magneten worden?".
Het getal (bijv. 40, 42,45) stemt ongeveer overeen met het maximaal energieproduct van de magneet (in MGOe). Dit is een indicator voor de sterkte van een magneet. De graad 52 komt bij de huidige stand der techniek ongeveer met het grootst mogelijke maximale energieproduct van een permanente magneet overeen.
De precieze samenhang tussen dit kengetal en de fysische magneetwaardes vindt u in de tabel Fysische magneetwaardes.

Magnetisering t.o.v. grootte

Als u twee magneten uit ons assortiment neemt, die een verschillende grootte en magnetisering bezitten, dan is het verschil in volume meestal doorslaggevender voor de sterkte van de magneet dan het verschil in magnetisering. Daarom is de grotere magneet meestal de sterkere, zelfs wanneer het kengetal van de magnetisering iets kleiner is.

Neodymium magneten gesorteerd naar magnetiseringsgraad

U zoekt een neodymium magneet met een bepaalde ? Onderstaand vindt u alle neodymium magneten uit ons assortiment naar magnetiseringsgraad ingedeeld:

Meer informatie over magneten

De volgende FAQs zijn in samenhang hiermee eventueel ook interessant voor u: