• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Wat betekenen "magneetveld" en "magnetische flux"?

De begrippen "magneetveld", "magnetische flux" en "magnetische fluxdichtheid" worden in de literatuur vaak als synonymen gebruikt. Dit is niet correct, aangezien het om verschillende natuurkundige grootheden gaat, die echter nauw met elkaar verbonden zijn. Hier komt u te weten, waarin deze grootheden van elkaar verschillen.
Inhoudsopgave

Magneetveld / magnetische veldsterkte (H)

Het magneetveld is een veld van electro-magnetische energie, dat de krachten van een magneet overdraagt.
Het magneetveld wordt op tekeningen vaak door veldlijnen gesymboliseerd. Het is echter ook mogelijk om het in de praktijk zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van ijzervijlsel op een blad, waaronder zich een magneet bevindt.
Per definitie verlopen magnetische veldlijnen altijd van de noord- naar de zuidpool van een magneet en van daaruit door de magneet weer terug naar de zuidpool, zodat een gesloten kring ontstaat.
Het magnetische veld wordt met de letter H afgekort en in de eenheid ampère per meter gemeten.

Magnetische fluxdichtheid B

De magnetische fluxdichtheid B beschrijft de dichtheid en richting van de veldlijnen, die een vlak A doorkruisen. Des te dichter de veldlijnen zijn, des te groter is de magnetische fluxdichtheid. Hij wordt in de eenheid Tesla (T) aangegeven.
Verwante 'Vragen en Antwoorden': Hoe berekent men de magnetische flux?

Magnetische flux Φ

De magnetische flux Φ is de dichtheid van de magnetische stroming, die door een denkbeeldig vlak verloopt.
Wanneer de veldlijnen recht verlopen (bijvoorbeeld tussen de polen van een hoefijzermagneet), kan de magnetische flux Φ door een bepaald vlak A, dat loodrecht op de flux staat, als volgt worden berekend:
Φ = B•A
De gebruikte eenheid is Tm².