• Meer dan 225 000 bestellingen/jaar
  • Veel positieve waarderingen

FAQ - Vragen en antwoorden

Waarom heeft dezelfde magneet bij jullie concurrent de dubbele houdkracht?

De houdkracht die wij in onze shop aangeven is proefondervindelijk bepaald en kan bij ideale omstandigheden daadwerkelijk worden bereikt. Metingen met verkeerde hulpmiddelen leiden ertoe dat veel te hoge houdkrachten worden bepaald en daarmee reclame wordt bedreven.
Vaak vragen ons klanten waarom een bepaalde neodymium magneet bij een concurrent bijv. 400 kg houdkracht zou hebben en onze magneet bij dezelfde afmetingen veel "zwakker" zou zijn. Wel, bepaalde concurrenten gebruiken gewoonweg een foute methode bij de bepaling der houdkracht (zie beneden). Graag doen wij onze methode uit de doeken.
Inhoudsopgave

Methode voor de bestemming der houdkracht bij supermagnete

Om de houdkracht van onze neodymium magneten vast te stellen berekenen wij allereerst de houdkracht met een computerprogramma. Dit programma vormt ook de basis voor ons Houdkrachttool. Daarna bepalen wij de houdkracht met een zelf ontwikkeld houdkrachtmeetapparaat.
Wij geven in de shop de laagste van beide waardes aan om onze klanten in geen geval een te hoge houdkracht voor te spiegelen. U kunt erop vertrouwen dat de door ons aangegeven houdkrachten bij ideale omstandigheden daadwerkelijk worden bereikt. Wat ideale omstandigheden zijn kunt u in de Veelgestelde vragen onder "Hoe groot is de houdkracht van deze magneet?" nalezen.
MAGNEET DES DOODS met houten blokje
MAGNEET DES DOODS met houten blokje

Voorbereiding

Wij lijmen aan elke te meten magneet een houten blokje, waarin wij dan een haak schroeven. In plaats van hout zouden wij ook aluminium of een ander niet-magnetisch materiaal kunnen gebruiken.

Metingen met onze machine

1. We plaatsen de magneet op de 2 cm dikke stalen plaat onder aan onze machine voor het meten van de houdkracht. Het houten blokje is hierbij naar boven gericht.
2. We verbinden de haak van de machine met de haak in het houten blokje.
We oefenen met de zijdelings gemonteerde krik zo lang een trekkracht uit totdat de magneet van de plaat wordt losgetrokken. De geïntegreerde digitale weegschaal blijft staan wanneer de grootste hoeveelheid houdkracht werd bereikt.
Houdkracht net voor het loslaten
Houdkracht net voor het loslaten
Nu werd de maximale houdkracht overschreden
Nu werd de maximale houdkracht overschreden

Video van een meting

Wij hebben de meting van de magneetkracht van de magneethaak op video vastgelegd. De procedure is hier iets eenvoudiger als bovenstaand beschreven, omdat de haak van de machine direkt aan de haak van de potmagneet kan worden bevestigd en er zodoende geen houten blokje aan vast dient te worden gelijmd. In de video hoort men een lichte knal, wanneer de haakmagneet van het metaal loslaat. Het loslaten zelf ziet men bij 0:33/34. De magneet is ook na het loslaten nog zo dicht bij de staalplaat, dat men heel nauwkeurig moet kijken.
...

Verkeerde metingen met staal

Andere aanbieders bevestigen vaak boven aan de magneet een stuk staal. Metaal aan de tegenoverliggende kant versterkt echter de houdkracht van de magneet zeer sterk. Bij deze methode wordt eigenlijk de houdkracht van een magneetsysteem (magneet tussen twee stalen platen) gemeten. Deze meetmethode komt echter niet overeen met de genormeerde en precies gedefinieerde methode om de houdkracht te meten (zie het document verder beneden).
Zulke technisch verkeerd uitgevoerde meetpogingen leiden bijvoorbeeld tot een vermeende houdkracht van 400 kg bij een 50 x 50 x 25 mm grote neodymium magneet (vergelijkbaar met onze MAGNEET DES DOODS), wat gewoonweg niet mogelijk is. Een magneet met deze afmetingen kan zelfs met de sterkst mogelijke magnetisering N52 niet zulke houdkrachten bereiken.
Uiteindelijk wordt de klant dus door zulke aanbieders misleid. Onze houdkrachten klinken misschien iets minder spectaculair als die van onze concurrenten - daarentegen kunnen ze echter ook effectief worden bereikt.

Slotsom

Magneten, waarbij de factoren vorm, afmetingen en kwaliteit identiek zijn, beschikken over dezelfde houdkracht. Een blokmagneet met de afmetingen 50 x 50 x 25 mm en de kwaliteit N42 heeft dientengevolge een houdkracht van ca. 100 kg - onafhankelijk van de respectievelijke aanbieder.