• Meer dan 35 milj. magneten op voorraad
  • Veel positieve waarderingen

FAQ - Vragen en antwoorden

Waar bevindt zich zich de noordpool van een magneet?

De noordpool van een magneet kan op verschillende manieren worden bepaald. Hier stellen wij u twee mogelijkheden voor.
Inhoudsopgave

Magnetische polen met app bepalen

Het bepalen van magnetische polen gaat nu sneller dan ooit. Gewoon onze Pole Detector app op uw mobiel laden, dan de mobiel op de gewenste zijde van de magneet richten en prompt wordt getoond om welke pool het gaat.
Alle informatie over onze app en de betreffende downloadlinks hebben wij op de volgende pagina voor u samengesteld:

Magnetische polen met huis-tuin-en-keukenvoorwerpen bepalen

De noordpool van een magneet is degene die - in zoverre de magneet vrij ronddraaien kan - naar het noorden wijst. Dit kan men bijv. demonstreren door meerdere magneten aan elkaar te doen en aan een touwtje op te hangen.
Aangezien tegengestelde polen elkaar echter aantrekken volgt daaruit dat de noordpool van de aarde eigenlijk een magnetische zuidpool is - en dit is daadwerkelijk ook zo.
Bovendien kan men de noordpool van een magneet met behulp van een kompas determineren: de punt van de kompasnaald, die normaal naar het zuiden wijst, wordt door de noordpool van de magneet aangetrokken.
...

Noord- en zuidpool als definitie

De noord- en zuidpool van een magneet werden als volgt gedefinieerd: De magnetische veldlijnen lopen altijd van de noord- naar de zuidpool. Preciezer gezegd: De veldlijnen lopen loodrecht van het oppervlak van de noordpool van het magneet af en krommen zich naar de zuidpool, totdat ze loodrecht op het oppervlak van de magnetische zuidpool aankomen. In het magnetisch materiaal zelf lopen de veldlijnen echter weer naar het uitgangspunt aan de noordpool terug en vormen zo een gesloten kring.

Pluspool en negatieve pool van een magneet

Er wordt in samenhang met permanente magneten ook vaak over "pluspool" en "minpool" gesproken. Met de "pluspool" wordt in de omgangstaal de noordpool bedoeld, omdat de veldlijnen hiervandaan starten. Fysisch gezien is dat echter niet correct, want het magneetveld van een permanente magneet is een zuiver dipoolveld. Dat betekent dat er geen magnetische ladingen (electronen) zijn, die als enkele pool zouden kunnen worden opgevat, maar altijd uitsluitend magneten met een noord- en een zuidpool. Noord- en zuidpool van een permanente magneet zijn gelijkwaardig. Daarom bestaan er ook geen monopolen.