• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Vragen en antwoorden betreffende isotrope en anisotrope magneten

Al onze neodymium, ferriet en AlNiCo magneten zijn anisotroop. Bij de magneetbanden en magneetfolies vindt u zowel anisotrope als ook isotrope types. Informatie hierover vindt u telkens op de betreffende productpagina's in het stuk met de technische gegevens. Onderstaand beantwoorden wij u veelgestelde vragen met betrekking tot isotrope en anisotrope magneten.
Inhoudsopgave

Wat betekenen de begrippen „isotroop“ en „anisotroop“?

De eigenschap „isotroop“ resp. „anisotroop“ geeft aan, of een magneet over een voorkeursrichting voor de magnetisering beschikt. Bij isotrope magneten is de richting van de magnetisering willekeurig en de houdkracht daardoor geringer is dan bij anisotrope magneten. Want anisotrope magneten zijn uitsluitend in een voorgegeven richting gemagnetiseerd en hebben daarom een sterkere houdkracht.

Waarin onderscheiden zich isotrope en anisotrope magneten?

isotroop = zonder voorkeursrichting anisotroop = met voorkeursrichting
Richting der magnetisering willekeurig Richting der magnetisering uitsluitend in de voorgegeven richting
Prijs lager Prijs hoger
Houdkracht geringer Houdkracht hoger

Hoe herken ik of een magneet isotroop of anisotroop is?

Of een magneet anisotroop of isotroop, kan men aan de buitenkant niet zien. De magneten van neodymium, ferriet en AlNiCo in het supermagnete assortiment zijn allemaal anisotroop. Bij magneetbanden en magneetfolies leest u telkens op de productpagina's in het gedeelte der technische gegevens, welke voorkeursrichting voor de magnetisering voorhanden is.

Hoe worden anisotrope magneten geproduceerd?

In vergelijking met isotrope magneten (zonder voorkeursrichting) ondergaan anisotrope magneten een extra bewerkingsstap. Bij de productie van het halffabricaat wordt een electromagnetisch veld aangelegd. Daardoor richt zich het materiaal optimaal uit. Daarom zijn anisotrope magneten weliswaar sterker dan isotrope, maar kunnen daarentegen alleen in de voorgegeven richting compleet worden gemagnetiseerd. Door de extra bewerkingsstap zijn anisotrope magneten iets duurder dan isotrope.

Voorbeelden van isotrope magneetproducten in onze shop}


Voorbeelden van anisotrope magneetproducten in onze shop