• Veel positieve waarderingen
  • Meer dan 35 milj. magneten op voorraad

FAQ - Vragen en antwoorden

Hoe sterk is deze magneet?

Als aanknopingspunt geven wij u bij de beschrijving van onze magneten een houdkracht in gram of kilogram aan. Het gaat hierbij altijd om de theoretisch maximaal te bereiken waarde, die alleen onder optimale omstandigheden geldt. De daadwerkelijke houdkracht is van volgende factoren afhankelijk:
Inhoudsopgave

Afstand tussen magneet en houdend voorwerp

Houdkrachtgrafiek van artikel S-10-05-N
Houdkrachtgrafiek van artikel S-10-05-N
Indien er geen direct contact tussen de magneet en het houdende object bestaat, neemt de houdkracht met toenemende afstand zeer snel af. Al een klein spleetje lucht van een halve millimeter kan onder bepaalde omstandigheden de houdkracht tot de helft reduceren. Al een dunne verflaag op het houdende object draagt eveneens aan een vermindering van de houdkracht bij.

De houdkracht bij willekeurige afstanden kunt u met ons nieuwe houdkrachttool bepalen.

Richting van de kracht

De theoretische houdkracht geldt, wanneer de magneet loodrecht op zijn contactvlak wordt belast. Zie hiervoor onze Veelgestelde vragen over het thema 'afschuifkracht'

Materiaal waaruit het houdende voorwerp bestaat

De theoretische houdkracht geldt, wanneer het houdende voorwerp uit zuiver weekijzer bestaat. Voor bouwstaal S235 neemt de waarde met circa 5%, bij E360 met circa 30% af.

Oppervlak van het voorwerp

Hoe gladder het oppervlak van het houdende voorwerp, hoe groter de houdkracht. Bij ruwe oppervlakken moet u met een aanzienlijk verminderde houdkracht rekening houden.

Dikte van het voorwerp

Het houdende voorwerp mag niet te dun zijn, anders bereikt het een magnetische verzadiging en blijft een deel van het magnetische veld nutteloos. In principe dient u zich voor een bepaalde toepassing nooit op onze aangegeven houdkracht te verlaten, maar eerst een eigen test uitvoeren.
Overigens: Indien u de houdkracht in Newton nodig heeft, vermenigvuldigt u de door ons aangegeven waarde in kg met 9,81 (een massa van 1 kg komt overeen met een gewichtkracht van 9,81 Newton).