• Meer dan 46 miljoen magneten op voorraad
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Hoe hoog is de houdkracht van magneetband en magneetfolie?

De houdkracht in g/cm², die we in onze shop bij de magneetbanden, magneettapes en magneetfolies aangeven, werd op een stalen plaat gemeten en geldt bij ideale omstandigheden. Voor de concrete toepassing moeten diverse parameter in de gaten worden gehouden.
Inhoudsopgave

Richting der kracht

Illustratie – Richting van de kracht bij twee op elkaar gelegde stukken magneetband
a = magnetische houdkracht
b = belastende kracht dwars op de magnetiseringsbanen
c = belastende kracht parallel met de magnetiseringsbanen
 • Magnetische houdkracht (a): In een rechte hoek t.o.v. het oppervlak meet men de kracht, die men voor het van elkaar nemen der beide magneetbanden nodig heeft. Onze houdkrachtgegevens im shop betreffen altijd deze belastingsrichting. Maar twee banden hechten in vergelijking met band en ijzer tot 50% sterker aan elkaar, aangezien het band een ideaal hechtlichaam vormt.
 • Dwarse belasting (b): Deze belasting treedt op, wanneer men een voorwerp (bijv. een schilderij of een bord) met een horizontaal magneetband aan de wand bevestigt, waarop eveneens horizontaal een tweede magneetband werd vastgeplakt. Wanneer de last te groot wordt, "verspringt" het band op een gegeven moment naar de eerste streep na de eerstvolgende of wordt door het andere band weggedrukt en het voorwerp valt op de grond. Dit punt wordt bij een belasting van ca. 80% der magnetische houdkracht bereikt.
 • Parallele belasting (c): De wrijving van kunststof op kunststof is niet bijzonder hoog. Daarom bedraagt de houdkracht in deze richting slechts 40% van onze in de shop aangegeven waarde.

Houdkracht en lastkracht bij Magneettape ferriet 30 mm
Magneetband op ijzer Magneetband op magneetband
Magnetische houdkracht (a) 102 g/cm² (100%) 153 g/cm² (150%)
Dwarse belastingskracht (b) 25 g/cm² (25%) 81 g/cm² (80%)
Parallele belastingskracht (c) 25 g/cm² (25%) 41 g/cm² (40%)

Houdkracht en belasting bij Magneettape neodymium 30 mm
Magneetfolie op ijzer Magneetfolie op magneetfolie
Magnetische houdkracht (a) 450 g/cm² (100%) 675 g/cm² (150%)
Dwarse belasting (b) 112 g/cm² (25%) 360 g/cm² (80%)
Parallele belasting (c) 112 g/cm² (25%) 180 g/cm² (40%)

Houdkracht en belasting bij zelfklevend magneetfolie MS-A4-STIC
Magneetfolie op ijzer Magneetfolie op magneetfolie
Magnetische houdkracht (a) 80 g/cm² (100%) 120 g/cm² (150%)
Dwarsbelasting (b) 20 g/cm² (25%) 64 g/cm² (80%)
Parallele belasting (c) 20 g/cm² (25%) 32 g/cm² (40%)

Rekenvoorbeeld met maximale houdkracht (geval a)

Bij rechthoekige producten berekent u de oppervlakte (lengte x breedte in cm) en vermenigvuldigt u dit met de door ons aangegeven houdkracht.
Bijv. Magneettape ferriet 30 mm met 102 g/cm²
 • Bij 1 meter lengte: 100 cm x 3 cm = 300 cm² x 102 g/cm² = 30 600 g
 • Bij 2 meter lengte: 200 cm x 3 cm = 600 cm² x 102 g/cm² = 61 200 g
 • Bij 5 meter lengte: 500 cm x 3 cm = 1 500 cm² x 102 g/cm² = 153 000 g
Bijv. Magneettape neodymium 30 mm met 450 g/cm² bij 1 meter lengte: 100 cm x 3 cm = 300 cm² x 450 g/cm² = 135 000 g = 135 kg

Bij ronde producten berekent u de oppervlakte (pi x straal² in cm) en vermenigvuldigt u dit met de door ons aangegeven houdkracht.
 • Bij een cirkel met een straal van 5 cm: 3,14 x 25 cm² = 78 cm² x 80 g/cm² = 6 240 g
 • Bij een cirkel met een straal van 10 cm: 3,14 x 100 cm² = 314 cm² x 80 g/cm² = 25 120 g

Rekenvoorbeeld met dwarse belasting (geval b)

Opgave:Een stuk Magneettape ferriet 30 mm, 30 mm breed en 300 mm lang, wordt horizontaal aan de achterkant van een aluminium bordje geplakt. Op een niet-magnetische deur wordt horizontaal een even groot stuk magneetband geplakt. Hoe zwaar mag nu het bordje zijn, opdat het veilig aan de deur houdt?
Berekening: De magneetstrip heeft een oppervlakte van 20 cm x 3 cm = 60 cm². Het band heeft een maximale houdkracht van 102 g/cm² (volgens de gegevens in de shop). Daardoor is dus de maximale houdkracht van de gehele strip 60 x 102 = 6 120 g, dus ca. 6 kg.
bij de geplande verticale belasting tussen twee banden magn men op hoogstens 80 % van de houdkracht, dus max. ca. 4,8 kg belastbaarheid rekenen.
Men moet echter altijd een ruim bemeten veiligheidsmarge meeberekenen. In dit geval zou het goed zijn, wanneer het bordje niet meer dan 3 kg weegt, omdat de deur bij het dichtslaan aan sterke schokken blootstaat.


Wanneer het bordje zwaarder is, is het aan te raden, een tweede of derde stuk magneetband op te plakken of zeer breed magneetband, zoals bijvoorbeeld de Magneettape ferriet 150 mm te gebruiken. Ook extreem sterk gemagnetiseerd magneetband Magneettape neodymium 30 mm kan voor de bevestiging van zware borden worden gebruikt. In het extreemste geval neemt men zelfklevend magneetfolie en beplakt de volledige achterkant van het bord. Zo hebben wij dat in de onderstaande video met een kookwekker gedaan.

Rekenvoorbeeld met parallelle belasting (geval c)

Opgave: Identiek met het geval b, maar hier wordt het magneetband verticaal in het midden van het bord geplakt. In plaats van 20 cm is het band slechts 15 cm lang.
Berekening: De maximale houdkracht van het band bedraagt 30 x 102 = 3060 g, dus ca. 3 kg. Bij de geplande parallele belasting tussen twee banden mag men op hooguit 40% van de houdkracht, dus maximaal ca. 1,2 kg belastbaarheid rekenen.
Dat is vermoedelijk te weinig om het bordje veilig aan een deur te bevestigen, die ook open en dicht kan slaan en aan schokken blootstaat. De parallele belasting van magneetband is daarom eigenlijk niet aanbevelenswaardig. Wanneer het niet anders gaat, zou men met meerderdere verticale stukken magneetband moeten werken om de houdkracht te verhogen of het extreem sterk gemagnetiseerde band Magneettape neodymium 20 mm moeten gebruiken. Of men gebruikt, zoals boven reeds genoemd, zelfklevend magneetfolie MS-A4-STIC en beplakt de volledige achterkant van het bordje.

Verdere houdkrachtfactoren

De in de webshop aangegeven houdkrachtwaardes gelden onder ideale omstandigheden. Het materiaal, de kwaliteit van het oppervlak en de gebruikstemperatuur hebben een aanzienlijke invloed op de houdkracht van magneetband/magneetfolie.
 • De volledige houdkracht kan uitsluitend op gladde oppervlakken en bij een volledig aanliggen worden bereikt. Het band of folie moet plat en direkt op het tegenstuk aansluiten en mag geen golven vertonen.
 • Algemene houdkrachtfactoren worden in een afzonderlijke FAQ opgenoemd. Magneetband en -folie kan echter nooit de houdkracht van neodymium magneten bereiken.
 • Indien geen contact met het ijzeren tegenstuk bestaat - een stuk papier tussen band/folie en de hechtondergrond is al voldoende - neemt de houdkracht snel af. Op glazen magneetborden hechten magneetband en -folie überhaupt niet meer, aangezien de afstand te groot is.
Voordat u magneetfolie of magneetband grootschalig wilt gaan gebruiken, adviseren wij u eerste tests met een kleine bestelling te doen.