FAQ - Vragen en antwoorden

Heeft u een magneet van x gauss?

Het Gauss getal van een magneet is direct aan zijn oppervlak veel groter dan op een afstand van enige millimeter. Het Gauss getal is dus afhankelijk van de afstand tussen de magneet en plek van toepassing en geen absoluut getal. Een lijst van Gauss getallen in afhankelijkheid van de afstand vindt u in de onderstaande tabel.
Vaak krijgen wij dit soort aanvragen van klanten, die een boek over de helende werking van magneten hebben gelezen en nu een geschikte magneet zoeken. Wij geloven zelf weliswaar niet aan een helende werking van magneten, die boven een zuiver placebo-effect uitstijgt, maar wij vinden het in principe juist, dat u voor eigen experimenten niet een mateloos dure "gezondheidsmagneet" maar een eenvoudige en goedkope neodymmagneet wilt kopen, aangezien het om precies dezelfde magneten gaat.
De vraag op zich kan men echter zo niet beantwoorden. Ze is vergelijkbaar met de vraag: "Heeft u een lamp, die zo sterk is dat ik er een boek bij kan lezen?". Dat kan men met bijna elke lamp, indien men daarmee dicht genoeg bij het boek komt. Maar kan men op 5 meter afstand van de lamp nog een boek lezen? Of op 10 meter afstand? Dat hangt van de lichtkracht der lamp af. Hetzelfde geldt voor magneten. Overeenkomstig de helderheid van een lamp neemt bij een magneet de magnetische fluxdichtheid (het Gauss getal) met toenemende afstand af. De vraag zou dus als volgt moeten luiden: "Heeft u een magneet, die op 20 mm afstand van zijn oppervlak een magnetische flux van 800 Gauss opwekt?".
Het is namelijk zo, dat de meeste van onze magneten, zelfs de heel kleine, direkt aan hun oppervlak een paar duizend Gauss leveren. Al naar gelang de vorm en de sterkte der magnetisering kan een bepaalde magneet op een afstand van 10 mm misschien alleen nog maar 100 Gauss opwekken, een andere magneet echter misschien nog altijd 2000 Gauss. Direkt aan het oppervlak is het magneetveld aan de rand van het poolvlak het sterkste (bij blokvormige magneten op de hoeken) en in het centrum het zwakste. Bij de randen neemt het veld echter met toenemende afstand van de magneet veel sneller af als het veld op de centrale magneetas. Al op enige millimeter afstand van een poolvlak kan het veld op de as juist sterker zijn dan in de buurt van de randen. (Zie ook de tabellen verderop.)
Bepaalde producenten en verkopers geven bij hun magneten Gauss getallen aan, die alleen kunnen worden bereikt wanneer de magneet door een ijzeren juk wordt "kortgesloten" en alleen nog maar een heel kleine luchtspleet tussen de noord- en zuidpool overblijft. Aan het oppervlak of zelfs verder buiten een vrijstaande magneet kan zo'n hypothetische waarde echter lang niet worden bereikt.
Aangezien u echter de magneet normaal gesproken niet precies bovenop de te behandelende plek kunt brengen, moet u beslissen op welke afstand de magneet dient te werken. Vervolgens kunt u in het onderstaand verlinkte Excel-bestand testen, welke grootte de magneet ongeveer dient te hebben om het gewenste Gauss getal te bereiken. Overigens geldt de volgende getalsverhouding: 1 Tesla = 10'000 Gauss. Ondersteuning vindt u in de veelgestelde vragen pagina Hoe bereken ik de magnetische flux?.

Gauss getallen op de magneetas (= een rechte lijn door de middelpunten van de poolvlakken):

Afstand0mm5 mm10 mm20 mmEenheid
S-06-02-N32003608010Gauss
S-10-03-N300080023040 Gauss
S-20-05-N26001500750200Gauss
S-20-10-N410022001000300Gauss
S-45-30-N4800370028001500Gauss
Q-20-20-03-N16001100600200Gauss


Gauss getallen aan de rand (= op een parallel aan de magneetas verlopende rechte lijn door de rand):

Afstand0mm5 mm10 mm20 mmEenheid
S-06-02-N68002807010Gauss
S-10-03-N760056018040 Gauss
S-20-05-N88001100490160Gauss
S-20-10-N84001600760250Gauss
S-45-30-N10800310020001000Gauss
Q-20-20-03-N390050025090Gauss