• Meer dan 225 000 bestellingen/jaar
  • Veel positieve waarderingen

Filter an koplamp bevestigen

Deze filter kan met een snelle handgreep worden aangebracht of weer worden verwijderd.
Auteur: SwissLoupes-SandyGrendel, Aarburg, Zwitserland
Online sinds: 24.11.2007, Aantal bezoeken: 165045
In de tandheelkunde worden kunststoffen verwerkt, die onder invloed van licht uitharden. bij het aanbrengen van zo'n vulling wordt het materiaal onder invloed van de koplamp van de tandarts hard.
Om dit te verhinderen hebben wij een filter ontwikkeld, dat met S-06-02-N schijfmagneten op de meest simpele manier voor het koplampje wordt geplaatst en weer kan worden verwijderd.
Zo is het probleem van de ongewenste uitharding opgelost - een elegante methode, die onze cliënten verbluft en overtuigt.