• Meer dan 225 000 bestellingen/jaar
  • Veel positieve waarderingen

Experimenten met magneten

Workshop voor natuurkunde-fans
Auteur: Daniel Sjöholm, Spanga, Zweden (Sverige)
Online sinds: 09.09.2013, Aantal bezoeken: 525428

Ontvangstweek voor nieuwelingen

Elk jaar in de laatste week van augustus verwelkomen wij aan het Royal Institute of Technology in Stockholm ca. 130 in natuurkunde geïnteresseerde studenten in onze Master of Science in Engineering Physics. In het kader van de twee ontvangstweken bereiden wij voor de nieuwelingen altijd een programma voor. Deze keer moest het programma over het thema magnetisme gaan.

Onze magneet workshop

Voor de workshop hadden wij een stand met verschillende experimenten ontworpen. Een paar vrienden en ik demonstreerden de experimenten met de neodymium magneten en zorgden ervoor, dat de studenten ze begrepen. Inspiratie voor de experimenten hadden wij bij jullie klantentoepassingen gehaald. Hieropvolgend willen wij een paar experimenten voorstellen:

Gauss-pistool

Als eerste station hadden wij het zogenaamde Gauss-pistool.
Op dit idee brachten ons jullie klantentoepassingen Gauss pistool en Lanceerhelling. Gebruikt werden:

Elektromotor

Verder moesten de studenten de mogelijkheid krijgen, uit zo eenvoudig mogelijke onderdelen een elektromotor te bouwen.
Inspirate voor dit experiment was de klantentoepassing De eenvoudigste elektrische motor ter wereld. Gebruikt werd hiervoor:

De zwevende staafmagneet

Nog een attractie was de zwevende magneetstaaf.
Dit experiment hebben wij op jullie gelijknamige project Zwevende magneetstaaf gebaseerd. Gebruikt werden:

De wervelende kogel

Een interessante poging tot magnetische afstoting was de wervelende kogel.
Als inspiratie diende hier ook de gelijknamige klantentoepassing Wervelende kogel. Gebruikt werden:

Langzaam vallende kogel

Het laatste experiment, uiteindelijk, diende ter verduidelijking der elektromagnetische inductie.
Dit experiment nam de klantentoepassing Aluminiumfolie als contactvrije parachute tot voorbeeld. Gebruikt werd: